Konzept

Wemdinger Tijdpyramide
793 - 1993 - 3183

Naar aanleiding van het 1200-jarig bestaan van de stad Wemding, werd in 1993 begonnen met de bouw van de Wemdinger tijdpyramide.
De pyramide verbeeldt de historie van de 1200 jaar die de stad Wemding bestaat. Deze tijdsspanne wordt met het sculptuur conceptueel verbeeld.


De pyramide bestaat uit 120 stenen blokken met de afmetingen 1.20 m x 1.20 m x 1.80 m en wordt steeds in perioden van 10 jaar verder opgebouwd.
Iedere 10 jaar groeit de pyramide met één steen totdat het werk over 1200 jaar, in het jaar 3183, voltooid is.
Aan de constructie ligt de volgende berekening ten grondslag:

  Op een grondvlak van 13.80 m x 13.80 m ontstaat het eerste vlak dat bestaat uit 8 x 8 steenblokken = 64 blokken
  Aan de zijkanten steeds één steen inspringend, bestaat het tweede vlak uit 6 x 6 steenblokken = 36 blokken
  Het derde vlak bestaat uit 4 x 4 steenblokken = 16 blokken
  Het vierde vlak, de top, bestaat uit 2 x 2 steenblokken. = 4 blokken
  Totaal geeft dit 120 blokken

120 Stenen in periodes van 10 jaar geplaatst, komen overeen met de werkelijke tijdsspanne van 1200 jaar. Bijzonder toevallig hierbij is de unieke overeenkomst tussen het voor de bouw van de pyramide benodigde aantal steenblokken van 1200 en de 1200 jaar aantoonbare Wemdinger geschiedenis; een vergelijkbare constellatie met een berekeningsgrondslag van 7 x 7 steenblokken etc. zou zich in het jaar 1633 hebben voorgedaan en met een berekeningsgrondslag van 9 x 9 steenblokken pas weer in het jaar 2443!
Hieruit kan men concluderen dat deze sculptuur in de huidige vorm alleen in het jaar 1993 kon worden begonnen.
Dit project wordt gefinancierd met de renteopbrengsten van een relatief gering kapitaal van een stiching.

De plaats waar men in 1993 is begonnen met de bouw van de tijdpyramide is op de "Platte", de top van een heuvel aan de noordzijde van de stad.
In het "Haus des Gastes" kunt u een model van de tijdpyramide (schaal 1:20) vinden.
Manfred Laber
schrijver: Manfred Laber, Wemding
Translation: Rita de Jong - dankjewel
Last revision: Fri, 11 Feb 2011