Wemdings tidspyramide
793 - 1993 - 3183

Av Manfred Laber (1932 - 2018) Wemdings Tidspyramide er et kunstverk i det offentlige rom av kunstneren Manfred Laber. Kunstneren fikk i oppdrag å utvikle et verk for å markere feiringen av Wemdings 1200 år historie i 1993 for. Plasseringen av pyramiden som ble startet i 1993 er "Platte", en avrundede bakketopp i nordkanten av byen.

Pyramiden består av 120 stein- eller betongblokker som måler 1,2 m x 1,2 m x 1,8 m.
Tidspyramiden skal vare i 1200 år og bygges med en ny stein hvert 10nde år.
Den startet i 1993 og vil være ferdig i år 3183.

Skulpturen vil vokse og bestå av:
  En base som måler 13,8 m x 13,8 m og som utgjør det første laget med 8 x 8 blokker = 64 kuber
  Det andre laget vil være en blokk kortere på sidene, dvs. 6 x 6 blokker = 36 kuber
  Det tredje laget vil bestå av 4 x 4 blokker = 16 kuber
  Det fjerde og øverste laget vil bestå av 2 x 2 blokker = 4 kuber
  Tilsammen blir dette totalt 120 kuber

120 kuber, satt på plass én etter én hvert 10. år, tilsvarer dagens 1200 års historie.
Jeg vil påpeke at sammenhengen mellom mengden blokker som kreves for å bygge pyramiden og de 1200 årene siden den første offisielle registreringen av Wemdings eksistens representerer en unik tilfeldighet: en sammenlignbar konstellasjon ville ha vært år 1633 (7 x 7) steiner) eller ville ikke være neste før år 2443 (9 x 9) steiner!
Følgelig kunne en skulptur i denne formen først startes jubileumsåret 1993.

Prosjektet er finansiert av renter på et relativt lite legat.

Du finner en modell i målestokk 1:20 i "Haus des Gastes" ved siden av turistkontoret i Wemding.
Manfred Laber

Forfatter: Manfred Laber, Wemding
Oversettelse: Anne Beate Hovind, Oslo - takk
Last revision: Sun, 16 Oct 2022